ไฟสนาม ( light tower ) แบบเครื่องยนต์ดีเซล และแบบเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ( solar light tower ) ต่างกันอย่างไร?

ไฟสนาม ( light tower ) แบบเครื่องยนต์ดีเซล และแบบเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ( solar light tower ) ต่างกันอย่างไร?

ไฟสนาม ( light tower ) แบบเครื่องยนต์ดีเซล และแบบเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ( solar light tower ) ต่างกันอย่างไร? การใช้ชีวิตผู้คนในยุคนี้ “ไฟฟ้า” ได้เข้ามาเป็นปัจจัยที่ 5 ในการใช้ชีวิต เพราะไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักในการทำสิ่งต่าง ๆ...