ข้อควรระวัง! เมื่อต้องดูแลและตรวจเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่

ข้อควรระวัง! เมื่อต้องดูแลและตรวจเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่

ข้อควรระวัง! เมื่อต้องดูแลและตรวจเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ ‘เครื่องปั่นไฟ’ หรืออีกชื่อคือ เครื่องกำเนิดไฟ เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ การทำงานของเครื่องคือ ผลิตกระแสไฟฟ้า หรือ กระแสไฟฟ้าสำรอง เมื่อไม่ได้ใช้กระแสไฟฟ้าหลัก หรือ เกิดการคัดข้อง สามารถเอากระแสไฟฟ้าสำรองที่ได้มา...