กรองน้ำมันเครื่อง อะไหล่สำคัญของเครื่องปั่นไฟ

กรองน้ำมันเครื่อง อะไหล่สำคัญของเครื่องปั่นไฟ

กรองน้ำมันเครื่อง หนึ่งในอะไหล่สำคัญของเครื่องปั่นไฟ ที่คุณไม่ควรมองข้าม เครื่องปั่นไฟ หรือ ไดปั่นไฟ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( Generator ) เป็นเครื่องช่วยชีวิตเมื่อระบบไฟฟ้ามีปัญหา! ใช้เป็นระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวัน...