เครื่องปั่นไฟหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ถือว่ามีความสำคัญต่อทั้งบ้านเรือน, อาคารสถานที่ รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่จะต้องมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา เพราะถือเป็นเครื่องระบบสำรองไฟที่จะทำให้การใช้งานไฟฟ้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แม้จะเกิดปัญหาไฟดับกระทันหัน ซึ่งก่อนจะมาเป็นเครื่องปั่นไฟ ย่อมต้องมีการคิดค้นและมีการใช้งานส่วนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน จนกระทั่งกลายเป็นหลักการทำงานที่สามารถเชื่อมโยงและเหนี่ยวนำ จนกำเนิดไฟฟ้าแล้วส่งกระแสออกมาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องพลังงานกลที่มีระบบภายในน่าสนใจเลยทีเดียว

ส่วนประกอบหลักของเครื่องปั่นไฟมีอะไรบ้าง?
สำหรับผู้ที่สนใจจะซื้อเครื่องปั่นไฟมาใช้งาน และต้องการรู้ว่าส่วนประกอบภายในของเครื่องปั่นไฟ ที่ถือเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญ ทำให้แปรเปลี่ยนพลังงานกลมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้มีอะไรบ้าง ขอแนะนำความรู้เรื่องเกี่ยวกับส่วนประกอบหลักของเครื่องปั่นไฟ ดังนี้

 1. ระบบเชื้อพลัง
  ระบบเชื้อเพลิงถือว่ามีความสำคัญต่อเครื่องปั่นไฟมาก โดยจะต้องมีความจุที่เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละรูปแบบ ซึ่งเครื่องปั่นไฟทั่วไปจะต้องทำงานได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6-8 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องแบบขนาดเล็ก แต่ในขณะเดียวกันแม้แต่การใช้งานภายในโรงงานอุตสาหกรรม หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ ระบบเชื้อเพลิงหรือถังน้ำมัน จะต้องมีการติดตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุด ยิ่งเครื่องใหญ่มากเท่าไหร่ ยิ่งต้องติดตั้งถังเชื้อเพลิงแยกออกมาอยู่ภายนอกที่มีขนาดสมดุลกัน จุดนี้จะต้องมีจุดเชื่อมต่อของถังน้ำมันไปสู่เครื่องยนต์ ที่จะมีลักษณะเป็นท่อน้ำมันและท่อสำหรับระบายอากาศ มีจุดสำหรับการเชื่อมต่อจากบริเวณถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไปสู่ท่อระบายน้ำ ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง จุดแยกของน้ำมันเชื้อเพลิงกับตัวกรองและหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จะต้องมีการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพที่สุด
 2. เครื่องยนต์
  ส่วนของเครื่องยนต์มีความสำคัญมากเช่นกัน เพราะจะเป็นแหล่งของพลังงานกลที่จะถูกแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าและเป็นตัวกระจายกระแสไฟออกไป ซึ่งขนาดของเครื่องยนต์นั้นจะต้องถูกทำขึ้นในสัดส่วนที่พอเหมาะต่อการใช้งาน เพื่อทำให้เกิดกำลังขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้นจึงมีหลากหลายปัจจัยที่จะต้องคำนึงถึง เพื่อการประเมินใช้งานเครื่องยนต์อย่างถูกต้อง ดังนั้นทุกการใช้งานของเครื่องปั่นไฟ ผู้ผลิตจึงควรต้องให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการให้ข้อมูลจำเพาะของการทำงานเครื่องยนต์ที่ชัดเจนที่สุด และมีตารางด้านการบำรุงรักษาให้ รวมไปถึงการบอกประเภทการใช้เชื้อเพลิงที่ถูกต้อง เพราะเครื่องปั่นไฟจะถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทเชื้อเพลิง ถ้าใช้งานไม่เหมาะสมอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ง่าย
 3. ตัวคุมแรงดัน
  ระบบของการควบคุมแรงดันไฟฟ้า จะอยู่ที่ช่วงบริเวณขาออกของเครื่องปั่นไฟ ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญด้านการควบคุมแรงดันในแบบวัฏจักร โดยบริเวณที่ถูกเรียกว่า Output ของเครื่องปั่นไฟจะมีตัวควบคุมแรงดันไว้ เพื่อทำให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าตรงในปริมาณที่ออกมาเหมาะสม จึงทำให้กระแสไฟฟ้ามีความพอเหมาะ ใช้งานได้ต่อเนื่องและไม่ทำให้เกิดการเสียหายง่ายจนเกินไป
 4. อัลเทอร์เนเตอร์
  จุดสำคัญอย่างอัลเทอร์เนเตอร์หรือที่ถูกเรียกในวงการว่า Gen Head จะอยู่ช่วงบริเวณ input ของเชิงกลภายในเครื่องยนต์ จะมีส่วนประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยจะถูกห่อหุ้มอยู่ภายในเครื่องยนต์ ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ภายในจะเป็นการทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดแรงสัมพัทของสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าภายใน จนกระทั่งกลายมาเป็นกระแสไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาในจุด Output พร้อมทำให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
 5. จุดระบายความร้อน
  ระบบระบายความร้อนถือเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญมากของเครื่องปั่นไฟ เพราะจะเป็นตัวช่วยทำให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกิดความเสียหาย จุดนี้จะมีทั้งระบบการระบายความร้อนและการระบายไอเสีย ระบบการทำงานจะเป็นกระบวนการดึงความร้อนกับไอเสียออก โดยจะมีทั้งจุดน้ำดิบ น้ำจืด และสารหล่อเย็นที่อยู่ภายในเครื่องเป็นตัวช่วยสำคัญ ซึ่งหน่วยวัดจะเป็นกิโลวัตต์ ส่วนขนาดจะเล็กหรือใหญ่ จะขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องปั่นไฟเป็นหลัก
 6. แผงควบคุม
  แผงควบคุมของเครื่องปั่นไฟจะเป็นจุดของการ Start เพื่อเปิดเครื่องและปิดเครื่อง มีจุดมาตรวัดเครื่องยนต์ จุดมาตรวัดของการกำเนิดไฟฟ้า และจุดควบคุมต่าง ๆ ที่จะเป็นแผงภายใน สามารถทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบควบคุมด้วยมือ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญหลักที่จะทำให้เกิดการควบคุมจากภายนอกหรือผู้ใช้งาน ที่จะทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น

เมื่อคุณต้องการซื้อเครื่องปั่นไฟ หนึ่งในเรื่องที่คุณควรรู้ คือ ส่วนประกอบหลักของเครื่องที่คุณกำลังจะซื้อมาใช้งาน เพื่อทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้