Email
sales@k3machine.com
Call for help
082-392-8994

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ

ขอรับใบเสนอราคา

Our 3D tree scanner

เค3แมชชีน ขายเครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพต้นไม้ที่ดีที่สุด โดยใช้คลื่นอัลตราโซนิกเพื่อสร้างภาพ 3 มิติของภายในต้นไม้ เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ 3D tree scanner เราให้บริการรัฐวิสาหกิจ,เอกชน และต่างประเทศ

How it work

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ

เป็นเครื่องมือที่คุ้มค่าสำหรับการลงทุน มันสามารถช่วยปกป้องผู้คนและทรัพย์สินจากต้นไม้ที่อันตราย และยังสามารถช่วยอนุรักษ์ต้นไม้สำหรับอนาคต

ต้องการประเมินสุขภาพของต้นไม้

เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดแต่งกิ่งป่าไม้และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ที่ต้องการประเมินสุขภาพของต้นไม้ เครื่องมือนี้สามารถใช้เพื่อระบุข้อบกพร่องต่างๆ เช่น โรคเน่าเปื่อย รอยแตก และโพรง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อติดตามการพัฒนาของโรคเน่าเปื่อยเมื่อเวลาผ่านไป และประเมินความเสี่ยงที่ต้นไม้จะล้ม

วัดความหน้าแน่นของต้นไม้

ทำงานโดยส่งคลื่นอัลตราโซนิกเข้าไปในต้นไม้และวัดเวลาที่คลื่นใช้ในการเดินทางผ่านต้นไม้และกลับคืนมา ยิ่งคลื่นใช้เวลาเดินทางนานเท่าใด วัสดุก็จะยิ่งหนาแน่นมากขึ้น โดยวัดเวลาที่คลื่นใช้ในการเดินทางผ่านส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ArborSonic 3D Acoustic Tomograph สามารถสร้างภาพ 3 มิติที่ละเอียดของโครงสร้างภายในของต้นไม้ได้

สร้างภาพ 3 มิติ

ภาพ 3 มิตินี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของต้นไม้ ตัวอย่างเช่น หากภาพแสดงให้เห็นว่าต้นไม้มีเนื้อไม้เน่าเปื่อยจำนวนมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดแต่งกิ่งป่าไม้สามารถดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้ล้มได้

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ
  • ให้คำปรึกษาฟรี/จัดส่งทั่วโลก 100% 100%
  • บริการหลังการขาย 100% 100%
  • For Sale in Thailand 80% 80%
  • Oversea Sales 60% 60%

Experience

บริษัท เค3 แมชชีน จำกัด จำหน่ายเครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ คุณภาพ และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ

เรามีประสบการณ์ในการให้บริการเครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

ISO9001,ISO14001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

K3 Machine

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ เหมาะกับประเทศไทยอย่างไร ?

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิตินี่้เหมาะกับประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการใช้เครื่องมือนี้ ได้แก่:

มีต้นไม้หลากหลายชนิด

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ สามารถใช้งานได้กับต้นไม้หลากหลายชนิด ทั้งในสภาพแวดล้อมในเมืองและธรรมชาติ

มีสภาพอากาศที่ร้อนชื้น

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ สามารถใช้งานได้ในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น ซึ่งพบได้ทั่วไปในประเทศไทย

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ

3D tree scanner

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ

3D tree scanner

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ

3D tree scanner

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ

3D tree scanner

How to Use

วิธีการใช้งาน เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ

การใช้งาน เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่:

การเตรียมการ

ตรวจสอบสภาพของต้นไม้ที่จะทำการทดสอบ ต้นไม้ควรมีสุขภาพดี ไม่มีรอยแตกหรือความเสียหายอื่นๆ เลือกตำแหน่งที่จะทำการทดสอบ โดยควรเลือกตำแหน่งที่สะท้อนเสียงได้ดี เช่น บริเวณโคนต้นไม้หรือบริเวณที่มีเปลือกไม้หนา ติดตั้งอุปกรณ์วัดระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์ โดยเซ็นเซอร์ควรอยู่ห่างจากกันในระยะที่เท่ากัน

การติดตั้งเซ็นเซอร์

ใช้สว่านเจาะรูที่เปลือกไม้ของต้นไม้ ใส่เซ็นเซอร์เข้าไปในรูที่เจาะไว้ ขันสกรูยึดเซ็นเซอร์ให้แน่น

การวัดค่าเสียง

ใช้ฆ้อนเคาะเซ็นเซอร์แต่ละตัว เครื่องวัดจะบันทึกเวลาที่คลื่นเสียงเดินทางผ่านต้นไม้และกลับคืนมา

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปประมวลผลโดยซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จะสร้างภาพ 3 มิติของโครงสร้างภายในของต้นไม้

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ

We Have More Than 5+ Years Experience

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ

ให้บริการ และจัดส่งทั่วไทย

ประโยชน์ของการใช้เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ

เป็นวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT)

ซึ่งหมายความว่าจะไม่ทำให้ต้นไม้เสียหาย ต่างจากวิธีการทดสอบแบบทำลาย เช่น การสกัดตัวอย่างเนื้อไม้หรือการตัดต้นไม้ลงเพื่อดูภายใน

สามารถใช้เพื่อสร้างภาพ 3 มิติที่ละเอียดของโครงสร้างภายในของต้นไม้

ภาพนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของต้นไม้ เช่น ปริมาณเนื้อไม้ที่แข็งแรงและปริมาณเนื้อไม้ที่เน่าเปื่อย

สามารถใช้เพื่อระบุข้อบกพร่อง

เช่น โรคเน่าเปื่อย รอยแตก และโพรง ข้อบกพร่องเหล่านี้สามารถเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของต้นไม้และผู้คนที่อยู่ใกล้เคียง

สามารถใช้เพื่อติดตามการพัฒนาของโรคเน่าเปื่อยเมื่อเวลาผ่านไป

ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดแต่งกิ่งป่าไม้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการใดเพื่อปกป้องต้นไม้

สามารถใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงที่ต้นไม้จะล้ม

ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดแต่งกิ่งป่าไม้ตัดสินใจว่าจะตัดต้นไม้ทิ้งหรือไม่

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ

Our 3D tree scanner

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ: เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการดูแลต้นไม้

เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดแต่งกิ่งป่าไม้และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ที่จัดการต้นไม้ในสภาพแวดล้อมในเมืองและธรรมชาติ สามารถช่วยปกป้องผู้คนและทรัพย์สินจากต้นไม้ที่อันตราย และยังสามารถช่วยอนุรักษ์ต้นไม้สำหรับอนาคต

ในบริบทของการดูแลต้นไม้ เครื่องสแกนต้นไม่ 3 มิติ สามารถช่วยในสิ่งต่อไปนี้:

  • ประเมินสุขภาพของต้นไม้อย่างครอบคลุมและแม่นยำ
  • ระบุข้อบกพร่องที่อาจทำให้ต้นไม้อ่อนแอหรือล้มลง
  • ติดตามการพัฒนาของโรคเน่าเปื่อยและข้อบกพร่องอื่นๆ
  • ตัดสินใจว่าจะดำเนินการใดเพื่อปกป้องต้นไม้

 

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ: ช่วยปกป้องผู้คนและทรัพย์สินจากต้นไม้ที่อันตราย

ช่วยระบุต้นไม้ที่มีความเสี่ยงที่จะล้มหรือหักได้

โดยการระบุข้อบกพร่อง เช่น โรคเน่าเปื่อย รอยแตก และโพรง ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดแต่งกิ่งป่าไม้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการใดเพื่อปกป้องต้นไม้
เช่น เครื่องตรวจพบสัญญาณของโรคเน่าเปื่อยในต้นไม้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดแต่งกิ่งป่าไม้สามารถดำเนินการตัดแต่งกิ่งหรือรักษาต้นไม้เพื่อลดความเสี่ยงที่ต้นไม้จะล้ม

ตรวจพบสัญญาณของโรคเน่าเปื่อยในต้นไม้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดแต่งกิ่งป่าไม้สามารถดำเนินการตัดแต่งกิ่งหรือรักษาต้นไม้เพื่อลดความเสี่ยงที่ต้นไม้จะตาย เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันอันตรายจากต้นไม้ที่อันตราย เครื่องมือนี้สามารถช่วยปกป้องผู้คนและทรัพย์สินจากต้นไม้ที่อ่อนแอหรือเสียหาย

เครื่องสแกนต้นไม้ 3 มิติ

We send you the best 3D tree scanner